blue flower

 

Priser 

1. Kiste Minumum Merknad Maksimum Merknad
Kiste inkludert utstyr og svøp 5.600   48.850  
Stell og nedlegg i kiste 1.630   1.630  
Hygieneartikler ved ilegg 170   170  
         
2. Transport        
Transport av fra dødssted til kirke 4.030   8.690  
         
3. Seremoni        
Transport av utstyr til seremoni     985  
Tilrettelegging og assistanse ved seremoni 2 601  (1 fra byrå )   (2 fra byrå)
Blomsterpynt til kisten 135 (3 roser ) 4.500 (heldekkende fra pris)
Leie av teppe 600   1.100 (fullt pynteutstyr)
Sanghefter 50 stk 800   2.125  (eget bilde)
         
4. Dødsannonse        
Annonse i lokal avis (75mm) 1.200   1.200  
         
5. Honorarer og gebyrer        
Byråets honorar 2.260   2.260  
Administrasjonsutgifter 2.300   2.300  
Konferanse 1.270   1.270  
         
Sum 24.256   82.042  

 

 

Forutsetning i prisoversikten er at dødsfall og seremoni er i Knarvik, eller at NAV gir støtte til transport. Utregning er basert på priser på dagtid, utenom kontortid vil det være tillegg i prisen. Fullstendig prisliste finner du her.


I konferansen med oss vil du alltid få tilbud om prisoverslag basert på dine ønsker for gravferden.Vi er opptatt av at du føler deg ivaretatt på en trygg og god måte i møtet med oss. Sammen med deg ønsker vi å skape en verdig seremoni med personlig preg. Du kan velge fra ett stort utvalg av kister, blomster og pynting i seremonien.


I noen tilfeller er det mulig å søke om økonomisk støtte fra NAV for dekning av gravferden. Vi bistår dere ved eventuell søknad.
De aktuelle typene støtte som kan søkes er:Behovsprøvd gravferdsstønad: Dersom avdøde hadde en ligningsformue som er mindre enn kr 23.990,- kan det søkes om støtte til dekning av nødvendige utgifter til gravferden. Det er egne regler dersom avdøde var gift eller under 18 år. Kontakt gjerne oss eller NAV dersom du er usikker på om dette kan være aktuelt.Støtte til transport: Dersom det er nødvendig med transport som overstiger 20 km fra dødssted til gravsted kan det søkes om støtte til dekning av deler av transporten.For full oversikt over stønadsordninger og regler som gjelder kan du lese mer på NAVs nettsider.