blue flower

Det kan være mye å tenke på etter et dødsfall. Vi hjelper deg å sortere gjennom de ulike valg og muligheter som finnes, slik at dere får en trygghet på at begravelse eller bisettelsen blir slik dere ønsker det.


Vi bistår med alle forberedelser til begravelse og bisettelse i hele Nordhordland, Solund, Gulen, Modalen, Vaksdal og Bergen. Vi hjelper deg med alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferden.

Ta kontakt med oss på telefon 56 35 09 10 - vår vakttelefon er betjent hele døgnet.

 

 

minneside gh2